Warning: mb_regex_encoding(): Unknown encoding "UTF-7" in /home/pertraining/public_html/wp-content/themes/coaching/functions.php on line 14
ייעוץ ארגוני - אימון אישי
Get Adobe Flash player

ייעוץ ארגוני

כל ארגון או עסק מעוניינים להצליח בתחומם לפרוח ולשגשג, ואכן, ארגונים ועסקים רבים משקיעים מאמצים ניכרים ועושים הכל כדי להצליח ולבלוט בשוק העסקי. לדאבונם של חלק גדול מהעסקים, לא תמיד הדבר עולה בידיהם ולעיתים העסקים קורסים או פושטים רגל. הסיבות לכך רבות ומגוונות. ניתן להבחין אצל רבים בכך שהשאיפה למצוינות והלחץ מהעבודה גורמים לפעמים לקיבעון אצל בעלי העסקים או אצל העובדים בעסק, מה שמונע מהם את ההתקדמות לה הם כל-כך מייחלים, מכאן שהם צריכים גורם שייתן מבט מהצד ויסייע להם. פתרון אפשרי מאוד מוצלח לקשיים אלו הוא: ייעוץ ארגוני .


קורס אימון אישי


מהו ייעוץ ארגוני?

ייעוץ ארגוני הוא ייעוץ אשר מתקבל מגורם חיצוני ואובייקטיבי שבעלי/מנהלי החברה מחליטים להכניס לחברה על מנת לקבל ליווי ארגוני ומתן פרספקטיבה שונה על העסק, על התנהלותו ועל העובדים. על ידי ייעוץ ארגוני שכזה ניתן יהיה לעשות דיאגנוזה על העסק, לראות מהם הגורמים המעכבים את העסק ולייעל את התהליכים הנעשים בחברה ולהגדיל את רווחיה.

היועץ הארגוני שפועל בשיתוף פעולה מלא עם החברה ועם עובדיה יקיים פגישות אישיות ושיחות פרטיות עם מגוון אנשים בעלי דרגים שונים בחברה, החל בדרג הנמוך ביותר וכלה בדרגים הניהוליים הגבוהים (מנהלים, מנכ"לים וכו'), וינסה להבין כיצד מתנהלת החברה.

לאחר ההבחנה שתתבצע בחברה, היועץ יעניק למנהלים המלצות שונות שיצביעו על שינויים נדרשים בחברה, ויחד יבנו תוכנית עסקית לניתוב העסק בדרך הרצויה. התוכנית שמכונה גם – "מיפוי ארגוני"- תכלול את האסטרטגיה שהחברה תעבוד דרכה, היעדים שמנהלים שואפים להגיע אליהם תוך התייחסות למבנה הארגוני.

באילו מקרים יסייע ייעוץ ארגוני?

ייעוץ ארגוני יכול להתאים לעסקים שנקלעו למשבר, הן במישור יחסי העבודה והן במישור הכלכלי. לפתרון המשבר ביחסי עובדים ישנם מספר דרכים, לדוגמא: שלל סדנאות שעורך היועץ הארגוני וכן פעולות גיבוש לעובדים, שמטרתם היא לשנות את גישת העובדים לעבודה אותה הם מבצעים, ולחבריהם לעבודה, לעורר אצלם מוטיבציה רבה יותר ולצמצם חיכוכים ומתחים – התוצאה שתתקבל היא התעסקות בעיקר בעבודה ועל ידי כך ייעול העבודה והפקת תועלת מרבית.

מאידך, לפתרון המשבר הכלכלי, הייעוץ הארגוני יסייע בהטמעת חידושים שיועילו לחברה, תכנון ובניית מערך עבודה מסודר אשר יביא את החברה להתנהלות רווחית. כמו כן, ייעוץ ארגוני יכול להתאים ולסייע גם במקרים בהם עסקים לאו דווקא נקלעו למשבר, אלא מעוניינים לשפר את תפוקת העסק שלהם, לשכלל את התנהלותם, להתקדם, לשגשג ולהגדיל רווחים.