Warning: mb_regex_encoding(): Unknown encoding "UTF-7" in /home/pertraining/public_html/wp-content/themes/coaching/functions.php on line 14
אימון אישי לקריירה - אימון אישי
Get Adobe Flash player

אימון אישי לקריירה

אימון אישי לקריירה מיועד לעזור לאנשים לקדם את הקריירה שלהם לקראת המטרה המקצועית שלקראתה הם שואפים להגיע. לאימון אישי לקריירה שני היבטים: היבט ראשון הוא מציאת הקריירה המתאימה והנכונה לאדם שתתאים לרצונותיו ותאפשר לו להרגיש הגשמה עצמית והיבט שני מיועד למצב בו נתיב הקריירה ידוע אך יש קשיים ומחסומים המקשים על ההתקדמות בדרך לקראת המטרה.


קורס אימון אישי


מהו אימון אישי לקריירה?

אימון אישי לקריירה הינו תהליך קצר יחסית בו המאמן מלווה אותך, המתאמן בצורה אינדיבידואלית עד להגשמת שאיפותייך הקרייריסטיות. האימון האישי עוסק בכל הנוגע לקריירת המתאמן- אם בשינוי מקום העבודה, אם במציאת כיוון חדש לקריירה ואם בהזנקת הקריירה הנוכחית למקום מספק יותר תוך הפקת המקסימום מהעבודה. המאמן האישי עוזר למתאמן לעשות את השינוי במקום אותו הוא רוצה לשנות ולאתר את המסלול המתאים למתאמן.

בעזרת האימון האישי לקריירה המתאמן לומד לנהל את עצמו בצורה טובה וכן, לנהל זמן באופן אפקטיבי. במהלך ולאחר האימון האישי המתאמן יכול ליישם את הכלים שלמד באימון ולהתנהל בצורה שתקדם אותו באופן מיטבי להגשמת הקריירה שהוא מעוניין בה.

מה כוללים תהליכי אימון אישי לקריירה?

תהליכי אימון אישי לקריירה כוללים שלבים רבים בדרך לקריירה משגשגת. התהליך בין המאמן למתאמן מתחיל בקביעת מטרת האימון בקריירה, ובדיקת המצב הקיים לעומת המצב הרצוי. בהמשך תיעשה תוכנית עבודה אפקטיביות וליווי של ביצוע התוכנית על ידי המאמן. תכניות אלו יכללו בתוכם את סדרי העדיפויות של המתאמן מתוך ניתוח מעמיק של מטרותיו ושאיפותיו האמתיות.

יחד עם המאמן המתאמן יעשה סדר באופציות הניצבות בפניו וייתן דעתו לחסרונות מול היתרונות בכל אחת מאפשרויות אלו, בשקילת האופציות השונות. במקביל תבוצע בדיקת דפוסי החשיבה וההתנהגות של המתאמן בעבודתו, תוך שימת לב לגורמים העלולים לעכב אותו בדרכו החדשה ולגורמים אשר יקדמו אותו. על ידי האימון המתאמן יוכל להגיע להחלטות נכונות שיובילו אותו לניהול אפקטיבי של חייו העסקיים וכן הפרטיים.

למי מתאים אימון אישי לקריירה?

אימון אישי לקריירה מיועד לכל האנשים שמרגישים כי הם חפצים להתפתח ולגדול מבחינה קרייריסטית אך משום מה אינם מצליחים להתקדם מספיק ולהגשים את השאיפות שלהם. כמו כן, האימון האישי לקריירה יכול להתאים לשכירים המעוניינים להפוך לעצמאים ואינם יודעים איפה להתחיל, או לאיזה כיוון לפנות, ייתכנו אנשים הנמצאים לפני קידום לו הם חיכו זמן רב אך עתה כשסוף סוף 'הגיע הרגע' הם התמלאו חששות וחוסר ביטחון לגביי התפקיד המוצע, או האפשרות הייחודית. נוסף על כל אלו, אימון אישי לקריירה מתאים לאנשים שאינם בטוחים לאיזה כיוון הם רוצים לפתח את הקריירה שלהם, ומה הכי נכון להם.