Warning: mb_regex_encoding(): Unknown encoding "UTF-7" in /home/pertraining/public_html/wp-content/themes/coaching/functions.php on line 14
אימון כלכלי - אימון אישי
Get Adobe Flash player

אימון כלכלי

המשבר הכלכלי השפיע על עסקים ומשפחות רבות בעולם, וגם על רובינו הוא לא פסח. אנשים רבים מתקשים לכלכל את משפחתם, לאחר הקשיים שחוו עסקים רבים. גם אצל אלו שלא ידעו בעבר 'אוברדרפט' מהו, וכעת נאלצים להתמודד עם המילה הזו, וגם אצל המפרנסים להם המילה מוכרת מאוד, ישנו פתרון פשוט שיכול לסייע לייצב את המצב הכלכלי ולהתגבר על הקשיים הפיננסיים. על מה אנחנו מדברים? על אימון אישי כלכלי!


קורס אימון אישי


מהו אימון אישי כלכלי?

אימון כלכלי הוא אימון אישי בו המתאמן בודק יחד עם המאמן את המצב וההתנהלות הכלכלית. באמצעות תהליכי אימון אישי כלכלי המתאמן בוחן בסיועו ובליוויו הצמוד של המאמן האישי, את ההתנהלות הכספית שלו על כל המשתמע מכך, כלומר, המתאמן בודק את ההכנסות, ההוצאות, את תהליך קבלת ההחלטות הכלכליות ואת הגורמים המעכבים שליטה בהתנהלות הכלכלית.

בדרך זו אימון כלכלי מסייע למתאמנים להחזיר את הביטחון הכלכלי באמצעות מגוון תהליכים שונים בניהם: קביעת סדרי עדיפויות, בניית תוכנית מוגדרת שתאפשר להם לעצב לעצמם ולבני משפחתם איכות חיים טובה יותר בהווה יחד עם עתיד כלכלי .

כיצד מתבצע אימון כלכלי?

אימון אישי כלכלי מתבצע בפגישות של המתאמן עם המאמן האישי. במהלך פגישות אלו המאמן והמתאמן יבנו יחד תרשים: בראש התרשים יתפסו מקומם מקורות הכסף- כמה נכנס ומהיכן. לאחר מכן הם יפצלו את התרשים להורדות הקבועות – בצורה שתעורר בקרב המתאמן מודעות רבה יותר והכרה בכל התשלומים וההורדות הקבועות מחשבונו, ואף להורדות שאינן קבועות. בעזרת האימון הכלכלי המתאמן ירכוש את המיומנות הנדרשות לצורך מיתון ואיזון בין ההכנסות להוצאות שלו, על ידי מעקב פרטני ומדויק אחר הוצאותיו בכל חודש, מה שיאפשר לו לתקן את ניהולו ולעזור בפתרון בעיותיו הכלכליות.

מתי כדאי לפנות אל אימון כלכלי?

ניהול כלכלי הינה מיומנות נרכשת ולכן, אל אימון אישי כלכלי כדאי לפנות בכל מצב. בין אם במצב בו אתה ומשפחתך נכנסתם למצב של קושי כלכלי ולא רואים את 'האור בקצה המנהרה' ואת החזרה אל דרך שביל הזהב בין המצוי לרצוי, ובין אם, במצב בו אין לך בעיות פיננסיות בהווה – כלומר, אתה מרוויח טוב אך אין לך את הביטחון כלכלי, ובראשך מתרוצצות דאגות מקושי כלכלי עתידי שבו לא יהיה באפשרותך להמשיך לדאוג לרמת החיים הפיננסית לה רגילים בני משפחתך. אימון אישי כלכלי יקנה לך את הכלים והידע להם אתה זקוק לשם התנהלות כלכלית נכונה שתבטיח לך את הביטחון הכלכלי שאתה מעוניין בו.